Reklamní sdělení
#WestBohemia1945https://www.indianhead.czWeb sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů
PlusTimehttps://www.plustime.czČas je drahocenná komodita a my Vám ho zajistíme :)
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZÁVLAHY - je nezbytné s ohledem na účel, realizaci: a následný servis.

ZAHRNUJE:

- situační ohledání pozemku + zahradnický plán (co a kde chci mít a dělat) - zanesení stromů a trvalých porostů, inženýrských sítí, staveb apod.  Stanovení zavlažovaných ploch.

- volbu vhodného typu závlahy a technologie

- otázka vhodného zdroje vody

- vlastní zpracování a nákres, seznam komponent, cenový návrh realizace.

PONĚVADŽ se VŽDY JEDNÁ O JINÝ POZEMEK, VÝMĚRU, TYP ZÁVLAHY APOD, JE KAŽDÝ CENOVÝ NÁVRH INDIVIDUÁLNÍ a NEEXISTUJE NĚJAKÁ OBECNÁ KALKULACE (např.dle výměry pozemku).