Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

     Zakládání trávníků ať výsevem, nebo rozprostřením travních koberců je nejčastější požadavek u novostaveb "na zelené louce" , případně u pozemků, kde byla stržena, nebo zničena povrchová vrstva; dále navážek a nakonec tam, kde chceme mít všechno nové. 

     V případě pokládání nového travního koberce je nutné řešit otázku závlahy; poněvadž tato operace zejména v nižších polohách rovin a za našich časů poklesu hladin spodních vod až o 3m (předčasné a rychlé jaro, náhlý přechod do vysokých teplot, dlohotrvající sucha, nevydatné deště, tropická léta) spadá do oblasti temné magie..).  Nový trávník (ať položený, či vysetý) se vždy MUSÍ INTENZIVNĚ ZAVLAŽOVAT, má-li se dosáhnout žádoucího efektu, jinak hrozí nerovnoměrné zapojení, nebo dokonce zmaření investice. Pokud CHCEME závlahu, je ideální ji položit ještě před zarovnáním povrchu a pokládkou travního koberce. Podrobněji v sekci "ZÁVLAHY"

     Kromě vyrovnání terénu a pp. instalace závlahy (minimálně hlavní rozvody a spreje) je důležité provést navážku kvalitní vrstvy zeminy, pokud jí nedisponujeme. Co nepřesnější zarovnání do roviny je dobré pro příští údržbu a nutnost skrze funkčnost závlahy.