Reklamní sdělení
Káva Harmoniehttps://www.kavaharmonie.czkáva pražená prodej, prodej kávy z celého světa, dovoz kávy, světle pražená káva, od farmářů
Šatoli.cz - šijeme kvalitněhttps://www.satoli.czSvatební doplňky, kapsáře na zeď, kapsáře do školky, ubrousky na svačinu, zakázkové šití.
Cepelsnakeshttps://www.uzovka-cervena.czChov a prodej barevných forem užovky červené , heterodonů, Krajty královské a korálovek

     Zakládání trávníků ať výsevem, nebo rozprostřením travních koberců je nejčastější požadavek u novostaveb "na zelené louce" , případně u pozemků, kde byla stržena, nebo zničena povrchová vrstva; dále navážek a nakonec tam, kde chceme mít všechno nové. 

     V případě pokládání nového travního koberce je nutné řešit otázku závlahy; poněvadž tato operace zejména v nižších polohách rovin a za našich časů poklesu hladin spodních vod až o 3m (předčasné a rychlé jaro, náhlý přechod do vysokých teplot, dlohotrvající sucha, nevydatné deště, tropická léta) spadá do oblasti temné magie..).  Nový trávník (ať položený, či vysetý) se vždy MUSÍ INTENZIVNĚ ZAVLAŽOVAT, má-li se dosáhnout žádoucího efektu, jinak hrozí nerovnoměrné zapojení, nebo dokonce zmaření investice. Pokud CHCEME závlahu, je ideální ji položit ještě před zarovnáním povrchu a pokládkou travního koberce. Podrobněji v sekci "ZÁVLAHY"

     Kromě vyrovnání terénu a pp. instalace závlahy (minimálně hlavní rozvody a spreje) je důležité provést navážku kvalitní vrstvy zeminy, pokud jí nedisponujeme. Co nepřesnější zarovnání do roviny je dobré pro příští údržbu a nutnost skrze funkčnost závlahy.