Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.

ZALOŽENÍ NOVÉ ZAHRADY vyžaduje pečlivé zpracování projektu, který je nedílnou součástí, dle něj jsou prováděny všechny práce.

Součástí jeho zpracování je zmapování současného stavu, pečlivé zaměření a především zodpovězení klíčových otázek:

  • JAK VELKOU PLOCHU MÁM A JAKÉ JE JEJÍ SOUSEDSTVÍ?
  • CO OD SVÉ ZAHRADY CHCI ? 
  • CO V NÍ CHCI HNED A CO MŮŽE  POČKAT (ALE CHCI TO TAKÉ A JE TŘEBA S TÍM POČÍTAT) ?
  • JAK RYCHLE CHCI DOSÁHNOUT URČ.EFEKTU 
  • OTÁZKA PRIORIT - CO NEJDŘÍVE ?
  • KOLIK CHCI / MOHU DO TOHO INVESTOVAT ? Co ihned a co později ?
  • ZÁVLAHA - ANO/NE A JAKÁ?
  • OTÁZKA  KAŽDOROČNÍ ÚDRŽBY V SEZÓNĚ A MIMO NI
  • DLOUHODOBÝ HORIZONT

Zpracování projektu JE NUTNÉ zejména při provádění postupných změn na delším časovém horizontu (např. vysazení stromů, kt. narostou do x metrů výšky.., výsadbě keřovin, které naopak obsadí prostor došíroka; postupném kácení a obnově; při závlaze...).  Zároveň je třeba zaznamenat inženýrské sítě, šachty, vedení..  

Pokud instalujeme závlahu je projekt nutností z důvodu stanovení vytyčení, rozpočtu, instalace a servisu. A také by výsadby měly umožnit jednoduché trasování a rozmístění závlah. 

 FÁZE ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZAHRADY:

- vyčištění prostoru

- zaměření a zpracování projektu

- terénní úpravy

- pokládka inženýrských sítí, pp. závlahy

- navážka kvalitní zeminy a zarovnání

- vysetí trávníku nebo pokládka travního koberce

- výsadby

- spec. údržba výsadeb v prvních letech