Reklamní sdělení
HRNECKY.CZhttps://www.hrnecky.czKeramika do kuchyně i do zahrady. Kvašáky, hrnečky, sošky vodníků. Majolika. Keramické kurzy.
Jsme výhradním dovozcem pomůcek https://www.guamani.czJsme výhradním dovozcem pomůcek pro výcvik psů "Z Polytanu SK" pro Českou republiku. Z
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.

ZALOŽENÍ NOVÉ ZAHRADY vyžaduje pečlivé zpracování projektu, který je nedílnou součástí- dle něj jsou prováděny všechny práce.

Součástí jeho zpracování je zmapování současného stavu, pečlivé zaměření a především zodpovězení klíčových otázek:

  • JAK VELKOU PLOCHU MÁM A JAKÉ JE JEJÍ SOUSEDSTVÍ?
  • CO OD SVÉ ZAHRADY CHCI ? 
  • CO V NÍ CHCI HNED A CO MŮŽE  POČKAT (ALE CHCI TO TAKÉ A JE TŘEBA S TÍM POČÍTAT) ?
  • JAK RYCHLE CHCI DOSÁHNOUT URČ.EFEKTU 
  • OTÁZKA PRIORIT - CO NEJDŘÍVE ?
  • KOLIK CHCI / MOHU DO TOHO INVESTOVAT ? Co ihned a co později ?
  • ZÁVLAHA - ANO/NE A JAKÁ?
  • OTÁZKA  KAŽDOROČNÍ ÚDRŽBY V SEZÓNĚ A MIMO NI
  • DLOUHODOBÝ HORIZONT

Zpracování projektu JE NUTNÉ zejména při provádění postupných změn na delším časovém horizontu (např. vysazení stromů, kt. narostou do x metrů výšky.., výsadbě keřovin, které naopak obsadí prostor došíroka; postupném kácení a obnově; při závlaze...).  Zároveň je třeba zaznamenat inženýrské sítě, šachty, vedení..  

Pokud instalujeme závlahu je projekt nutností z důvodu stanovení vytyčení, rozpočtu, instalace a servisu. A také by výsadby měly umožnit jednoduché trasování a rozmístění závlah. 

 FÁZE ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZAHRADY:

- vyčištění prostoru

- zaměření a zpracování projektu

- terénní úpravy

- pokládka inženýrských sítí, pp. závlahy

- navážka kvalitní zeminy a zarovnání

- vysetí trávníku nebo pokládka travního koberce

- výsadby

- spec. údržba výsadeb v prvních letech