Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

ZALOŽENÍ NOVÉ ZAHRADY vyžaduje pečlivé zpracování projektu, který je nedílnou součástí, dle něj jsou prováděny všechny práce.

Součástí jeho zpracování je zmapování současného stavu, pečlivé zaměření a především zodpovězení klíčových otázek:

  • JAK VELKOU PLOCHU MÁM A JAKÉ JE JEJÍ SOUSEDSTVÍ?
  • CO OD SVÉ ZAHRADY CHCI ? 
  • CO V NÍ CHCI HNED A CO MŮŽE  POČKAT (ALE CHCI TO TAKÉ A JE TŘEBA S TÍM POČÍTAT) ?
  • JAK RYCHLE CHCI DOSÁHNOUT URČ.EFEKTU 
  • OTÁZKA PRIORIT - CO NEJDŘÍVE ?
  • KOLIK CHCI / MOHU DO TOHO INVESTOVAT ? Co ihned a co později ?
  • ZÁVLAHA - ANO/NE A JAKÁ?
  • OTÁZKA  KAŽDOROČNÍ ÚDRŽBY V SEZÓNĚ A MIMO NI
  • DLOUHODOBÝ HORIZONT

Zpracování projektu JE NUTNÉ zejména při provádění postupných změn na delším časovém horizontu (např. vysazení stromů, kt. narostou do x metrů výšky.., výsadbě keřovin, které naopak obsadí prostor došíroka; postupném kácení a obnově; při závlaze...).  Zároveň je třeba zaznamenat inženýrské sítě, šachty, vedení..  

Pokud instalujeme závlahu je projekt nutností z důvodu stanovení vytyčení, rozpočtu, instalace a servisu. A také by výsadby měly umožnit jednoduché trasování a rozmístění závlah. 

 FÁZE ZAKLÁDÁNÍ NOVÉ ZAHRADY:

- vyčištění prostoru

- zaměření a zpracování projektu

- terénní úpravy

- pokládka inženýrských sítí, pp. závlahy

- navážka kvalitní zeminy a zarovnání

- vysetí trávníku nebo pokládka travního koberce

- výsadby

- spec. údržba výsadeb v prvních letech