Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

      Potenciální třetí krok je zrytí/zorání pozemku a osazení novým trávníkem, což je typické pro menší pozemky okolo novostaveb i starších rodinných domků. Často je třeba zakoupit a navézt vrstvu kvalitní zeminy, pokud stávající nevyhovuje. 

V případě pokládání nového travního koberce je nutné řešit otázku závlahy; poněvadž tato operace zejména v nižších polohách rovin a za našich časů poklesu hladin spodních vod až o 3m (předčasné a rychlé jaro, náhlý přechod do vysokých teplot, dlohotrvající sucha, nevydatné deště, tropická léta) spadá do oblasti temné magie.. Nový trávník (ať položený, či vysetý) se MUSÍ INTENZIVNĚ ZAVLAŽOVAT, má-li se dosáhnout žádoucího efektu.  Podrobněji v sekci "ZÁVLAHY"

     Menší terénní úpravy zahrnují hlavně vyrovnání povrchu do roviny pro strojové sekání trávy a drobné specifické výsadby (záhony, skalky apod)

     Větší terénní úpravy si vyžádají pozemky ve svahu a větší pozemky s nerovným povrchem - provádějí se těžkou technikou a někdy je třeba provést navážku kvalitní ornice - tu pak rozhrnout a srovnat povrch do roviny.

    Stavba teras, zdí ve svahu a jezírek jsou další časté případy. Podrobněji v sekci "DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE"