Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

OTÁZKU ZÁVLAHY ŘEŠÍME KDYŽ:

- POZEMEK (resp. OBLAST kde se nachází) TRPÍ SEZÓNNÍM/DLOUHODOBÝM NEDOSTATKEM VODY - V nižších polohách rovin a za našich časů poklesu hladin spodních vod až o 6m (předčasné a rychlé jaro, náhlý přechod do vysokých teplot, dlohotrvající sucha, nevydatné deště, tropická léta) MUSÍME v kritických týdnech/měsících zavlažovat vše, co má žít a plodit. Otázkou je KDY, JAK MOC a pp. JAK ČASTO; a také - ČÍM...     ZÁVLAHOVOU INSTALACI ZVAŽUJEME POKUD:

- VODA CHYBÍ V NĚKT. ČÁSTECH POZEMKU - většinou ve vyšších expozicích, odkud odtéká. Také je zde výrazný vliv podloží. 

- CHCEME PĚSTOVAT ROSTLINY NÁROČNÉ NA VODU (ZELENINA, ale také VÍNO, LEKNÍN, VRBA..) - tj. hlavně ZÁHONY, SKLENÍKY, JEZÍRKA..

- CHCEME-LI PRVOTŘÍDNÍ ANGL.TRÁVNÍK A SEKAT KAŽDÝ VÍKEND JAK MOUROVATÍ 

- ZŘIZUJEME GOLFOVÉ,  FOTBALOVÉ neb JINÉ HŘIŠTĚ - i antuka se musí kropit..

- JE-LI TŘEBA INTENZIVNĚ CHLADIT STAROU, TCHÝNI, POTOMKY, CHOLERICKÉHO SOUSEDA (= tzv.  WATER - COOLING...)

- POKLÁDKA / VÝSADBA NOVÉHO TRÁVNÍKU -  Nový trávník (ať položený, či vysetý) se MUSÍ INTENZIVNĚ ZAVLAŽOVAT, má-li se dosáhnout žádoucího efektu. Pokud se nacházíte v jinak srážkově vyrovnané oblasti, může to mít charakter pouze dočasné instalace, nebo zvýšené frekvence hlídek s hadicí v ruce..  V místech sucha  je dobré hned od začátku instalovat závlahu - vyvarujete se problémů s následnou instalací -  rozrytím pozemku, trhání kořenů, rodinných pout, inženýrských sítí, střílení skály.. 

- VÝSADBA STROMŮ, KEŘŮ - první rok zavlažujeme intenzivně (ale s citem); dalších několik let je nutná zvýšená péče (než stromky pořádně zakoření); tam, kde nastane víc jak měsíc sucha, podle potřeby. U vzrostlých, velkých starých stromů je třeba speciální instalace zavlažovacích komor.

 Opozdilci již nemohou (bez častého dozoru a ošetření závlahou) použít pro výsadbu duben a květen.  A nyní tolik módní LETNÍ řez stromů si radši 2x rozmyslete.     TROCHA METEOROLOGICKÉ OMÁČKY: 

 Klimatické změny posledních let 2015-2019  ( vymizení klasické zimy v rovinách: s mrazy pod -10°C a sněhovou pokrývkou alespoň na měsíc, když ne na 3-4); brzkým a suchým  jarem (několikrát již poč. března); tropickým létem a začínajícím často už v květnu a všeobecným snížením úhrnu srážek a jejich přechodem k nárazovým přívalům - pokud vůbec ) se výrazně změnily hydrologické (vodní) podmínky v celé zemi.  Zatímco v podhůří na návětrné straně hor je vody ještě jakž-takž; v nížinách a oblastech měst a industriálních zón, rozpalovaných sluncem, poklesla hladina PODZEMNÍCH vod dokonce o 4-6m  v průměru. To je v horizontu let pro většinu stromů smrtící

 Limitujícím faktorem pro život se stala VODA.  

      Od roku 2018 trval do 6/2020  dle ČHMÚ stav PŮDNÍHO SUCHA, což v zásadě znamená, že (kromě pod/horských oblastí) se díky nečetným dešťům nenasytí alespoň povrchová vrstva do 30-50cm hloubky, + HLADINA SPODNÍ  VODY je dlouhodobě v průměru 2,5 (ale leckde i 6) metrů pod normálem. Vysychání studní, pramenů, potoků a snížení hladiny řek a rybníků jsou méně viditelným důsledkem; kostry oschlých stromů zejména podél cest a rezaté lesy sežrané kůrovcem pak tím do očí bijícím (zejména od 4/2019).

     Léta 2020-1 oproti všemu, co znamenala, tento stav díky dešťům v květnu a červnu částečně napravila, s vlhkým podzimem a zimou se napravuje i bilance spodních vod, každopádně není vyhráno.

     Pokud máte zahradu v oblasti se zhoršenou/špatnou hydrologickou bilancí, měli byste o závlaze (a také o jímání dešťové vody) vážně - a také rychle - uvažovat.